İLKOKUL

Milli Eğitimin Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen  özgüveni güçlü , sağlıklı ve  yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil  eğitimine büyük önem veren okulumuzda   tam gün ve karma eğitim yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra  haftada dört saat öğrenciler seçmeli ders olarak İspanyolca dersi görmektedir. Öğrencilerimiz okulumuz rehber öğretmeni ve psikoloğu tarafından da takip edilmekte, uygulanan  çeşitli testler ise velilerimizle  paylaşılmaktadır.

* Öğrencilere bedensel, zihinsel, duygusal vb. sorunlarını çözmede yardımcı olmak,

*  Sağlıklı ilişkiler kurmak için temel iletişim becerileri kazandırmak,

* Amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, tercih yapma, sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterlilik ve güven kazanmalarına yardımcı olmak,

* Hayatı bir bütün olarak değerlendirmelerine yardımcı olmak,

* Toplum gerçeklerini de göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine yardımcı olmak,

* Çalışmayı zevk haline getirmelerine ve serbest zamanlarını kaliteli kullanmaları ve benzeri konularda öğretmenlerimiz öğrencilerimize  yardımcı olmaktadır.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler “foreign  and native teachers”  tarafından  bilingual  bir sınıfta iki öğretmenle  iki farklı dili konuşan eğitim modeli aracılığıyla  hayatın akışı içinde Türkçe ve İngilizce olarak  gerçekleştirilir. 4 . sınıftan itibaren düzenli olarak ayda bir deneme – tarama – düzey belirleme sınavı uygulanmakta konu analizli sonuçlar doğrultusunda öğrenciler  akademik destek programına alınmaktadır. Hafta sonu saat 10:00 – 13:00 cumartesi etkinlik programında öğrencilerin sosyal gelişimlerine  katkı  sağlayacak  kültürel faaliyetler , kulüp çalışmaları ve akademik destek programı devam ettirilmektedir.

Özel İngiliz Kültür Kolejleri İlkokulu, Milli Eğitimin Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen  özgüveni güçlü , sağlıklı ve  yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil  eğitimine büyük önem veren okulumuzda   tam gün ve karma eğitim yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra  haftada dört saat öğrenciler seçmeli ders olarak İspanyolca dersi görmektedir. Öğrencilerimiz okulumuz rehber öğretmeni ve psikoloğu tarafından da takip edilmekte, uygulanan  çeşitli testler ise velilerimizle  paylaşılmaktadır.

Hizmet Detayları

  • Okul: Genetik Koleji
  • Hizmet: İlkokul
  • Servis: Hizmetler
  • Birim: İlkokul
× Whatsapp İletişim