ORTAOKUL

Genetik Kolejleri Ortaokulu öğrencilerini kalıpların dışında eğlenceli ve günlük hayatla iç içe bir yaşam alanında; akademik açıdan uluslararası düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek için geliştirdiğimiz proje, aktivite, etkinlik ve atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı derslerle hedeflenen kazanımlar kalıcı hale getirilir. Bu kazanımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerinin gelişim düzeyini görmek, yol haritası oluşturmak adına ayda bir uygulanan deneme sınavları, tarama testleri, kısa sınavlar gibi farklı ölçme değerlendirme tekniklerinin yanı sıra toplum gerçeklerini de göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine yardımcı olmak, çalışmayı zevk haline getirmeleri ve zaman yönetimi konusundaki becerilerini arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Özel İngiliz Kültür Kolejleri Ortaokulunda çift dilli eğitim modeline uygun olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe derslerinin dışında tüm derslere alanında uzman öğretmenlerimizin yanında İngilizce öğretmenlerimiz eşlik etmektedir. Böylece öğrencilerimiz matematik, fen, sosyal bilgiler, müzik, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri gibi derslerde konuyu anadillerinde kavradıktan, konuyla ilgili alıştırmalar yaptıktan sonra yine o derste görülen kavram ve terimler üzerinden İngilizce olarak etkinlik ve aktivitelere devam ederler. Böylece İngilizce, öğrenilen konunun tercümesi niteliğinde olmaktan çıkarak hayatımızın bir parçası haline gelir. Bu açıdan bakıldığında okulumuz hiç bir İngilizce kursunda veya okulda verilmeyen bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Öğrencilerimiz sadece günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bir düzeyde İngilizce öğrenmezler aynı zamanda okulumuzdan sonra devam ettikleri eğitim ve iş yaşamlarında hayat boyu kullanabilecekleri akademik düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisine sahip bir şekilde mezun olurlar.  Okulumuzda İngilizce’de olduğu gibi ikinci yabancı dil olarak haftada 4 saat verilen verilen İspanyolca derslerine de Türk öğretmenlerimizin yanı sıra anadil konuşuru öğretmenlerimiz girmektedir.

Cumartesi günleri 10:00 – 13:00  arasında uygulanan etkinlik programında; akademik destek programlarımızın yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı  sağlayacak  tiyatro, dans, piyano, satranç gibi aktiviteler ve kulüp çalışmalarımız sürdürülmektedir

Hizmet Detayları

  • Okul: Genetik Koleji
  • Hizmet: Ortaokul
  • Servis: Hizmetler
  • Birim: Ortaokul
× Whatsapp İletişim