ATATÜRK İNKILAPLARI

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi İnkılap yaptı. Bu İnkılaplar beş başlık altında toplanabilir:

1. Siyasal Alandaki İnkılaplar:

Saltanatın Kaldırılması (1922)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (1924)

2. Toplumsal Alandaki İnkılaplar:·

Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
Şapka ve kıyafet devrimi (1925)
Tekke Zâviye ve Türbelerin kapatılması (1925)
Soyadı kanunu ve Büyük Önder’e Atatürk soyadının verilmesi (1934)
Lâkap ve unvanların kaldırılması (1934)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü(1925-1931)

3. Hukuk Alanındaki İnkılaplar: 

Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar:

Öğretimin birleştirilmesi (1924)
Yeni Türk harflerinin kabulü (1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (1933)
Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanındaki İnkılaplar:

Aşar vergisinin kaldırılması
Çiftçinin özendirilmesi
Örnek çiftliklerin kurulması
Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

× Whatsapp İletişim